Từ Điển Nhật - Việt

Bởi nền văn hoá đa dạng và một xã hội văn minh của nước Nhật đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều bạn bè thế giới nên ngôn ngữ Nhật hiện nay đang được đánh giá rất cao. Hiểu được những khó khăn trong học tập ngôn ngữ Tiếng Nhật này, nhà sách Newshop đã tìm kiếm những cuốn Từ điển Nhật- Việt hữu ích cho các bạn học tập được tốt hơn.