Sách Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Combo Đế Quốc An Nam Và Người Dân An Nam + Nghi Thức Tang Lễ Của Người An Nam + Chuyện Những Người An Nam Ở Paris Hay Sự Thật Về Đông Dương (Bộ 3 Cuốn)
Miễn phí vận chuyển
503.000đ 427.550đ -15%
Mua ngay
Combo Đế Quốc An Nam Và Người Dân An Nam + Nghi Thức Tang Lễ Của Người An Nam (Bộ 2 Cuốn)
Miễn phí vận chuyển
378.000đ 321.300đ -15%
Mua ngay
Văn Bia Chữ Hán Việt Nam - Từ Thời Bắc Thuộc Đến Đời Trần
Miễn phí vận chuyển
450.000đ 436.500đ -3%
Mua ngay
180.000đ 174.600đ -3%
Mua ngay
Hội Thảo Khoa Học - Dinh Trấn Thanh Chiêm Và Chữ Quốc Ngữ
Miễn phí vận chuyển
400.000đ 388.000đ -3%
Mua ngay
(1 nhận xét)
140.000đ 119.000đ -15%
Mua ngay
Đồ Sứ Ký Kiểu Thời Nguyễn
Miễn phí vận chuyển
900.000đ 720.000đ -20%
Mua ngay
Sách về “Xã hội-nhân văn” mang đến những kiến thức xã hội cần thiết về xã hội đời sống con người trong thời hiện tại và nhân văn trong sự văn minh của đô thị. Với những dẫn dắt khéo léo và những kiến thức, hiểu biết sâu rộng của các chuyên gia nghiên cứu về xã hội học sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập .
 
Nhà sách Newshop.vn hi vọng rằng những cuốn sách mà nhà sách đã cập nhật sẽ cung cấp được những kiến thức cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập trong danh mục “Sách Xã hội nhân văn” này.