Tuyển Chọn Top 100 Sách Quản Trị Kinh Doanh Bán Chạy Số 1 Tại Newshop
Top
2

Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế

Tác giả: Adam Khoo
(2 nhận xét)
110.000đ 88.000đ -20%
Top
5

Chiến Lược Cạnh Tranh

200.000đ 160.000đ -20%
Top
6
Top
7
Top
9

Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Tác giả: Eric Ries
140.000đ 112.000đ -20%
Top
12

Lợi Thế Cạnh Tranh

240.000đ 191.500đ -20%
Top
14
Top
15
Top
16

Quản Lý Nghiệp

Tác giả: Michael Gordon
(1 nhận xét)
49.000đ 39.000đ -20%
Top
18

Bán Hàng Online Ngay

119.000đ 107.000đ -10%
Top
19

Tư Duy Làm Giàu

Tác giả: Napoleon Hill
84.000đ 67.000đ -20%
Top
22

Cha Giàu Cha Nghèo

(1 nhận xét)
60.000đ 48.000đ -20%
Top
24
Top
25

25 Mô Hình MBA Căn Bản

Tác giả: Ken Mark
110.000đ 88.000đ -20%

Tuyển Chọn Top 100 Sách Quản Trị Kinh Doanh Bán Chạy Số 1 Tại Newshop