Tuyển Chọn Top 100 Sách Quản Trị Kinh Doanh Bán Chạy Số 1 Tại Newshop
Top
1
Top
4

25 Mô Hình MBA Căn Bản

Tác giả: Ken Mark
110.000đ 88.000đ -20%
Top
5

Combo Nguyên Lý 80/20 (4 Cuốn)

Tác giả: Richard Koch
382.000đ 286.500đ -25%
Top
7

10 Sai Lầm Trong Quản Lý Tài Chính

Tác giả: Paul J. Lim
(1 nhận xét)
63.000đ 57.000đ -10%
Top
8

Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế

Tác giả: Adam Khoo
(2 nhận xét)
110.000đ 88.000đ -20%
Top
9

Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Tác giả: Eric Ries
140.000đ 112.000đ -20%
Top
11

Chiến Lược Cạnh Tranh

200.000đ 160.000đ -20%
Top
12

Bán Hàng Online Ngay

119.000đ 107.000đ -10%
Top
13

Quốc Gia Khởi Nghiệp

Tác giả: Saul Singer
179.000đ 143.000đ -20%
Top
14

Hệ Sinh Thái Toyota

109.000đ 87.000đ -20%
Top
15

Làm Chủ Cửa Hàng Bán Lẻ

Tác giả: Matt Thomas
99.000đ 79.000đ -20%
Top
19
Top
24

Tuyển Chọn Top 100 Sách Quản Trị Kinh Doanh Bán Chạy Số 1 Tại Newshop