Sách cho người Thành Đạt

Làm Chủ Business Analytics - Phân Tích Dữ Liệu Để Đi Đến Quyết Định Thông Minh
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 228.650đ -15%
Mua ngay
Combo Tư Duy Như Những Nhà Đầu Tư Vĩ Đại + Bí Quyết Ra Quyết Định Dành Cho Lãnh Đạo +  7 Câu Hỏi Chiến Lược (Bộ 3 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
394.000đ 334.900đ -15%
Mua ngay
Combo Chủ Nghĩa Tối Giản + Thành Công Khám Phá Con Đường Trở Thành Người Giàu Có (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
268.000đ 227.800đ -15%
Mua ngay
Thời Đại Thứ Tư
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
228.000đ 200.640đ -12%
Mua ngay
Combo How Brands Grow - Con Đường Tăng Trưởng Thương Hiệu (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
498.000đ 438.240đ -12%
Mua ngay
Combo Quý Cô Tài Chính + Quý Cô Thanh Lịch (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
258.000đ 219.300đ -15%
Mua ngay
Combo Content Và Nghệ Thuật Story Telling + 101 Điều Content Creator Không Kể Bạn Nghe (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
398.000đ 350.240đ -12%
Mua ngay
105.000đ 89.250đ -15%
Mua ngay
Combo Quản Trị Đầu Tư Nhà Hàng Khách Sạn + Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
348.000đ 330.600đ -5%
Mua ngay
HBR On Hybrid Workplace - Công Sở Hybrid - Công Nghệ Tương Tác Thế Hệ Mới Nơi Công Sở
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 236.720đ -12%
Mua ngay
The Luxury Strategy: Chiến Lược Xa Xỉ - Phá Vỡ Quy Luật Tiếp Thị Để Xây Dựng Thương Hiệu Xa Xỉ
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
349.000đ 307.120đ -12%
Mua ngay
HBR On Talent - Biến Nhân Sự Tiềm Năng Thành Tài Năng
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 236.720đ -12%
Mua ngay
Người lớn tư tưởng lớn, sách hay về quan niệm sống, cách chi phối công việc và thời gian, cách quản lí và những kinh nghiệm cần thiết cho người thành đạt.