Từ Điển Tổng Hợp

199.000đ 169.150đ -15%
Mua ngay
Mỗi lĩnh vực đều có những từ ngữ cũng như vốn kiến thức khác nhau . Chính vì thế mà để đáp ứng về sự đa dạng của vốn từ ngữ hiện nay, nhà sách Newshop luôn cập nhật và đưa đến cho các bạn đọc giả những cuốn từ điển “Tổng hợp” thuộc nhiều lĩnh vực và nhiều khía cạnh khác nhau .