TĐ Anh - Việt

Để thuận tiện cho nhu cầu học tiếng Anh hiện nay , từ điển Anh – Việt đã trở nên quá gần gũi và quen thuộc với tất cả những học sinh – sinh viên hiện nay. Đến với tủ sách của Newshop, các bạn sẽ tìm thấy những cuốn sách Từ điển Anh – Việt từ nhiều lĩnh vực khác nhau và từ nhiều tác giả nổi tiếng như The Oxford Modern English Dictionary.