Đề tham khảo 2022 chính thức vừa được bộ giáo dục đào tạo công bố vào tối ngày 31/3 với 15 môn thi. Newshop xin chia sẻ đến các bạn đọc đề thi và đáp án chi tiết đề minh họa Tổ hợp Tự nhiên 2022 bao gồm 3 môn Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học để các bạn đọc tham khảo và lưu làm tài liệu ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

A. Môn Vật Lý

I. Đề minh họa môn Vật Lý 2022De-minh-hoa-Vat-ly-2022-1
De-minh-hoa-Vat-ly-2022-2
De-minh-hoa-Vat-ly-2022-3
De-minh-hoa-Vat-ly-2022-4
 
Đề minh họa môn Vật Lý 2022
 

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn Vật Lý 2022

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. D

11. D

12. C

13. B

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. C

32. A

33. B

34. C

35. A

36. A

37. B

38. A

39. A

40. B

B. Môn Hóa Học

I. Đề minh họa môn Hóa Học 2022

De-minh-hoa-hoa-hoc
De-minh-hoa-hoa-hoc
De-minh-hoa-hoa-hoc
De-minh-hoa-hoa-hoc

Đề minh họa môn Hóa Học 2022

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn Hóa Học 2022

41. A

42. B

43. B

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. A

51. D

52. D

53. D

54. C

55. B

56. A

57. C

58. C

59. C

60. A

61. D

62. D

63. B

64. B

65. A

66. B

67. C

68. D

69.A

70.D

71. D

72. B

73.D

74. C

75. C

76. D

77. B

78. C

79.C

80. B

C. Môn Sinh Học

I. Đề minh họa môn Sinh Học 2022

De-minh-hoa-sinh-hoc
De-minh-hoa-sinh-hoc
De-minh-hoa-sinh-hoc
De-minh-hoa-sinh-hoc
De-minh-hoa-sinh-hoc

Đề minh họa môn Sinh Học 2022

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn Sinh Học 2022

81. C

82. D

83.D

84. D

85. B

86. C

87. D

88. C

89. C

90. D

91. A

92. B

93. B

94. B

95. D

96. B

97. D

98. D

99. A

100. D

101. C

102. D

103. B

104. D

105. A

106. B

107. A

108. A

109. C

110. C

111. C

112. D

113. A

114. B

115. B

116. A

117. B

118. C

119. C

120. A

 

Lời kết

Trên đây là đề thi và đáp án chi tiết đề minh họa Tổ hợp tự nhiên bao gồm 3 môn Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. Hi vọng sẽ có ích với các bạn học sinh. Các bạn có thể xem thêm sách luyện thi THPT Quốc gia tại đây.