Nhắc đến các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế như Nguyên lý kế toán, Kế toán quản trị, Quản trị tài chính, Phân tích tài chính doanh nghiệp, hầu như ai cũng có nỗi sợ nhất định vì các môn học này không chỉ “khó nhằng” ở mặt lý thuyết mà sang đến bài tập cũng khiến sinh viên cũng phải “chật vật”. Chính vì vậy, để giúp các bạn sinh viên có thể vượt qua nỗi sợ “rớt môn”, Newshop xin giới thiệu một số đầu sách giáo trình Kinh tế chủ yếu thuộc 2 nhóm là Kế toán và Tài chính. Hy vọng rằng, những cuốn sách này có thể giúp ích các bạn trong quá trình ôn luyện để cải thiện điểm số. 

A. Giáo trình Kế Toán

1. Nguyên Lý Kế Toán

Nội dung cơ bản của môn Nguyên Lý Kế Toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Nguyên Lý Kế Toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán. 
Cuốn sách này được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ dành riêng cho sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế trong các trường Cao đẳng, Đại học mà dành cho cả những người có mong muốn tìm hiểu về Kế toán ở mức căn bản.
 

2. Hệ Thống Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán

Cuốn giáo trình Hệ Thống Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán này được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành.
Các bài tập được soạn theo chương trình môn học Nguyên lý Kế toán được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học. Sau mỗi chương đã học, sinh viên phải thực hành các bài tập để củng cố kiến thức được cung cấp. Ngoài ra, các  bài tập tình huống được biên soạn có tính tổng hợp nhiều sự kiện và giao dịch phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp để người học phân tích và giải quyết một số yêu cầu có tính chuyên sâu nhằm tăng cường năng lực tư duy khi học tập và nghiên cứu môn học nguyên lý kế toán.
Cuốn sách này cũng có một số câu hỏi trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học Nguyên lý Kế toán.
 

3. Kế Toán Tài Chính

Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.
Để giúp các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, ứng dụng kế toán tài chính chúng tôi biên soạn cuốn sách này.
Cuốn sách giáo trình bao gồm 19 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.
 

4. Kế Toán Hành Chánh Sự Nghiệp

Kế Toán Hành Chánh Sự nghiệp là một môn học thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán, và trong thời gian tới là môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công biên soạn quyển Kế toán Hành chính Sự nghiệp.
Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

5. Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel

Để giúp các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng có chương trình và tài liệu tham khảo để ứng dụng tin học vào công tác kế toán, tác giả đã biên soạn và phát hành cuốn sách giáo trình Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel. Cuốn sách này vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên nghành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Với cách thức biên soạn chi tiết và cung cấp đầy đủ biểu mẫu và số liệu, các bạn sinh viên và những người làm kế toán thực tế cũng có thể tự học qua nghiên cứu các nội dung trong sách. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho đọc giả.

6. Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp - Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế - Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán trình bày toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

7. Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp được tổng hợp từ:
+ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp
+ Thông tư số 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất
+ Luật Kế toán (2015)
+ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
+ Các chuẩn mục Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Hệ thống Chứng từ kế toán, Sổ kế toán. Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán.

8. Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp - Phần 1

Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu môn kế toán tài chính, chúng tôi hết sức trăn trở với thực trạng là đại đa số học sinh và sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường rất khó khăn để tiếp cận với công việc thực tế, có thể do khiếm khuyết về mặt lý thuyết hoặc thực tiễn. Chính vì lý do trên chúng tôi bắt tay vào biên soạn cuốn sách kế toán tài chính với quan điểm là đơn giản hóa mọi vấn đề để người đọc dễ dàng tiếp cận với nội dung môn học.
Bài tập kế toán tài chính, được soạn theo giáo trình giảng dạy dựa trên thực tế công việc kế toán tại các đơn vị kinh doanh, nội dung bao gồm:
- Tóm tắt lý thuyết đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.
- Bài tập đa dạng, mới, được xây dựng theo từng nội dung riêng biệt và có đáp án đầy đủ sau mỗi chương, cụ thể:
• Phần 1: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu.
• Phần 2: Câu hỏi trả lời đúng hoặc sai.
• Phần 3: Câu hỏi thảo luận.
• Phần 4: Tìm hiểu văn bản pháp luật kế toán.
​• Phần 5: Tính toán và định khoản.
Tài liệu này giúp các bạn nắm vững lý thuyết cũng như rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành để phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau khi ra trường.

9. Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Cuốn sách Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp cung cấp kiến thức liên quan đến hoạt động kế toán tài chính trong doanh nghiệp như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lương, kế toán chi phí sản xuất, kế toán mua bán hàng hóa, báo cáo tài chính sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực kế toán tài chính doanh nghiệp.
Cuốn sách Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp được biên soạn nhằm hướng dẫn lý thuyết và thực hành kế toán tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2009. Sách bao gồm 17 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.
Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán…
Sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán đã ban hành, các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán; các quy định quản lý tài chính vừa được nhà nước ban hành.

B. Giáo trình Tài chính

1. Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 3

Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và một số chuyên ngành kinh tế khác có liên quan. Trong lần xuất bản lần này, các tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Tài chính doanh nghiệp và đưa thêm vào cuối các chương câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức mới về doanh nghiệp, mô hình CAPM, định giá chứng khoán, đầu tư tài sản, giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ lợi nhuận và rủi ro.
Từ năm 2007, nước ta chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), do đó vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp là một trong những vấn đề đã và đang được sự quan tâm của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong giáo trình tác giả đã cập nhật kiến thức hiện đại về quản trị tài chính doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, các tác giả cũng đã tham khảo các giáo trình về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính của các trường ĐH thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước.

2. Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp - Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài Tập Và Đáp Án

Cuốn sách dựa trên cơ sở tiếp cận, kế thừa có chọn lọc các sách đã được xuất bản trước đó, các nguồn tài liệu phong phú, cập nhập cả trong và ngoài nước.  Cuốn Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp - Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài Tập Và Đáp Án mang đến cho người đọc một dung lượng kiến thức đủ lớn bao quát một cách có hệ thống, logic các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.
Nội dung cuốn sách được bố cục thành 16 chương, trong mỗi chương các tác giả bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất đến các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và đáp án. Với cấu trúc như vậy, chúng tôi hy vọng nội dung cuốn sách đảm bảo được những yêu cầu: cơ bản, phổ thông, Việt Nam và hiện đại, phục vụ quảng đại bạn đọc, đặc biệt là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, nghiên cứu, học tập theo phương pháp đào tạo mới.

3. Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Trong tiến trình phát triển phát triển của đất nước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hệ thống công cụ quản lý kinh tế cũng cần đáp ứng vận hành của nền kinh tế thị trường, trong đó việc đánh giá toàn diện và khách quan khía cạnh tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng. Trọng tâm cuốn sách bao gồm: 
Chương 1: Nguyên tắc và công dụng báo cáo tài chính khi phân tích
Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính
Chương 3: Phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính
Chương 4: Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất
Phụ lục 1: Chuẩn mực số 21 "Trình bày báo cáo tài chính"
Phụ lục 2: Hệ thống báo cáo tài chính

4. Tài Chính Doanh Nghiệp 

Sau thời gian phát hành, cuốn sách này đã được đông đảo bạn đọc chào đón cũng như thẳng thắn góp ý. Cuốn Tài Chính Doanh Nghiệp - Tái bản lần 2 với nhiều chỉnh sửa, bổ sung nhằm tăng hàm lượng khoa học và cập nhật kiến thức, công cụ mới trong quản trị tài chính doanh nghiệp. 
Cụ thể bổ sung thêm phần tính lãi kép liên tục ở chương 2, làm rõ và dễ hiểu hơn về giá sử dụng vốn biên tế ở chương 4, bổ sung các hàm tài chính trong Excel, bổ sung phần thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện lạm phá trong chương 5, bổ sung hành tính khấu hao trong Excel, bổ sung một số hàm Excel giúp dự báo doanh thu, bổ sung các chính sách cổ tứ trong chương 10, bổ sung và sửa đổi chương 11"cấu trúc tài chính", chương 12 "Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư" đây là chương được bổ sung nhiều nhất với các công cụ tài chính phái sinh, các phương pháp quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính, lý thuyết về danh mục đầu tư, ngoài ra quyển sách cũng được bổ sung và chỉnh sửa chương 14 - kế hoạch tài chính, bổ sung thêm chương 15 "mua bán và sáp nhập doanh nghiệp"

Lời kết
Trên đây là top những giáo trình Kinh tế bán chạy nhất tại Newshop. Những cuốn sách trên với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu cho nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ dành riêng cho sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế trong các trường
Cao đẳng, Đại học mà dành cho cả những người có mong muốn tìm hiểu về Kế toán - Tài chính.