Phần tự luận trong kỳ thi giữa kỳ quản trị học thường khó đạt điểm tuyệt đối. Bởi nó yêu cầu bạn học không chỉ trả lời đúng, đủ ý mà còn phải thể hiện được sự thông hiểu và tính vận dụng cao. Nhằm giúp các bạn học tốt và đạt điểm tuyệt đối phần tự luận trong đề thi giữa kỳ quản trị học, Newshop tổng hợp những câu hỏi tự luận thường hay ra nhất và đưa ra gợi ý trả lời.

 

Hãy tận dụng nguồn thông tin sau và ôn thi quản trị học thật hiệu quả nhé! 

Đề cương ôn thi giữa kỳ quản trị học có đáp án chi tiết

Tự luận ôn thi giữa kỳ quản trị học 

Sau đây là các câu hỏi tự luận thường gặp trong bài thi giữa kỳ môn quản trị học và gợi ý cách làm bài để đạt được điểm tuyệt đối. 

 

1/ Trình bày quá trình hoạch định chiến lược? Trình bày ngắn gọn các công cụ hoạch định chiến lược. 

Gợi ý trả lời: 

Để trả lời phần này, bạn cần nêu rõ hai nội dung. 

Quá trình hoạch định chiến lược

Bước 1: Nhận thức tổng quát về thực trạng bối cảnh và môi trường xung quanh.

Bước 2: Xác định sứ mệnh và các mục tiêu. 

Bước 3: Xây dựng tiền đề hoạch định. 

Bước 4: Xây dựng phương án hành động. 

Bước 5: Đánh giá và lựa chọn phương án hành động.

Bước 6: Xây dựng kế hoạch phụ trợ.

 

Các công cụ hoạch định chiến lược 

Các kỹ năng dự báo.

Quản trị theo mục tiêu.

Phương pháp sơ đồ mạng lưới. 

Hạt nhân của phương pháp sơ đồ mạng lưới.

 

2/ Quyết định quản gì là gì? Nêu các chức năng của quyết định quản trị?

Gợi ý trả lời: 

Khái niệm của quyết định quản trị.
 

Các chứng năng của quyết định quản trị: 

Chức năng định hướng.

Chứng năng bảo đảm.

Chức năng hợp tác và phối hợp.

Chức năng cưỡng chế và động viên.

 

3/ Tầm hạn của quản trị là gì? Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến tầm hạn quản trị?

Gợi ý trả lời: 

Khái niệm tầm hạn của quản trị.
 

Những nhân tố ảnh hưởng đến tầm hạn quản trị là: 

Năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất của cấp trên và cấp dưới.

Mức độ ủy quyền của cấp trên cho cấp dưới.

Tính kế hoạch của công việc.

Kỹ thuật và phương tiện thông đạt.

Tính đồng nhất và mức độ phức tạp của nhiệm vụ mà cấp dưới thực thiện.

Các nhà quản trị thuộc các cấp hạng khác nhau trong cùng một tổ chức.

 

4/ Động viên là gì? Trình bày lý thuyết động viên hệ thống nhu cầu con người của Maslow?

Gợi ý trả lời: 

Động viên là thúc đẩy, tạo ra ý muốn làm việc ở người khác tức là tạo ra động cơ hoạt động của đối tượng. Thuyết động viên dựa trên hệ thống nhu cầu con người của Maslow.

 

Theo hệ thống nhu cầu con người của Maslow, con người có 5 loại nhu cầu được sắp xếp theo trình tự từ thấp đến cao là:

Nhu cầu tự nhiên

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu xã hội 

Nhu cầu tự trọng 

Nhu cầu hoàn thiện bản thân

 

Maslow nhóm 5 loại trên thành 2 cấp:

Cấp thấp: nhu cầu tự nhiên và an toàn. Nhu cầu cấp thấp được thỏa mãn chủ yếu từ bên ngoài và dễ dàng hơn so với nhu cấp cấp cao.

Cấp cao: nhu cầu xã hội, tự trọng và tự hoàn thiện bản thân. Nhu cầu này được thỏa mãn chủ yếu dựa vào các tác động nội tại bên trong con người. 

 

Con người có xu hướng đi tìm sự thỏa mãn từ cấp thấp đến cao. Vì vậy người lãnh đạo muốn động viên cần phải tạo điều kiện để thỏa được nhu cầu cấp thấp. Khi các nhu cầu cấp thấp được thỏa mãn ở một mức độ nhất định, các nhu cầu cấp cao mới trở thành động cơ. 

 

5/ Phong cách lãnh đạo là gì? Trình bày lưới quản trị của Robert Blake và Jean Mouton?

Gợi ý trả lời: 

Nêu khái niệm phong cách lãnh đạo và lưới quản trị của Robert Blake và Jean Mouton

 

Lưới quản trị của  Robert Blake và Jean Mouton phát triển là lý thuyết về các phong cách lãnh đạo dựa trên sự phối hợp mức độ quan tâm đối với con người và mức độ quan tâm đối với sản xuất. Hai tác giả cho rằng phong cách lãnh đạo có thể được đánh dấu trên một lưới kẻ ô 2 trục hoành và tung.

 

Trong đó:

Trục hoành thể hiện sự quan tâm đối với sản xuất. Bao gồm thái độ của người quản trị đối với các vấn đề chất lượng của quyết định chính sách, các thủ tục và quá trình, tính sáng tạo trong nghiên cứu, chất lượng dịch vụ, tham mưu hiệu quả công việc và khối lượng sản phẩm. 

 

Trục tung thể hiện sự quan tâm đối với con người. Bao gồm các yếu tố như: mức độ cam kết của cá nhân để đạt được mục tiêu, sự duy trì lòng tự trọng cho cấp dưới, việc giao trách nhiệm dựa trên sự tin cậy hơn là trên sự phục tùng và việc chuẩn bị các điều kiện tốt để duy trì sự thỏa mãn đối với hệ thống nhu cầu con người. 

 

6/ Trình bày khái niệm và tác dụng của công tác điều tra? Nếu các nguyên tắc kiểm tra?

Gợi ý trả lời: 

Nêu lần lượt khái niệm, tác dụng và nguyên tắc của công tác kiểm tra. 

 

7/ Cơ cấu tổ chức là gì? Trình bày các cơ cấu tổ chức kiểu hỗn hợp trực tuyến - chức năng?

Gợi ý trả lời: 

Nêu khái niệm cơ cấu tổ chức. 

Mô hình của cơ cấu tổ chức kiểu hỗn hợp trực tuyến - chức năng

Câu hỏi này thường là câu đơn giản trong đề thi giữa kỳ quản trị học, trong phần này bạn nên nêu rõ đặc trưng, ưu và nhược điểm. 

 

8/ Kỹ năng của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị?

Gợi ý trả lời: 

Kỹ năng nhân sự có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các cấp quản trị bởi họ phải thực hiện các công việc của mình thông qua hoặc cùng với người khác trong và ngoài tổ chức, với cấp trên, cấp dưới, các cổ đông, khách hàng và quần chúng xã hội…

 

Các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho mọi cấp quản trị, đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với hiệu quả công tác của các nhà quản trị cấp cơ sở và cấp trung gian vì quyết định ở cấp này phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của nhà quản trị. Họ phải là những người am hiểu sâu sắc và trình bày thuyết phục về những chi tiết kỹ thuật của các cá nhân và đơn vị mà họ phụ trách. Năng lực quản trị thuộc hai cấp này vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với hiệu quả công tác của họ trên cương vị là nhà quản trị.

 

Ngược lại, tầm quan trọng của kỹ năng tư duy sẽ tăng lên theo cấp quản trị. Một nhà quản trị ở cấp càng cao thì họ sẽ càng liên quan nhiều hơn đến quyết định dài hạn hơn, có ảnh hưởng đến nhiều hay toàn bộ tổ chức. Bởi vậy, kỹ năng tư duy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà quản trị cấp cao. 

 

9/ Quyết định quản trị là gì? Các đặc điểm của quyết định quản trị? Trình bày các mô hình ra quyết định?

Gợi ý trả lời: 

Khái niệm của quyết định quản trị.

 

Các đặc điểm của quyết định quản trị.

Chỉ có chủ thể quản trị mới có quyền ra quyết định.

Chỉ được đưa ra khi xuất hiện vấn đề và vấn đề đó đã được nhận thức.

Vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan.

Luôn gắn chặt với thông tin và khả năng xử lý thông tin.

Là Loại sản phẩm mang tính sáng tạo của nhà quản trị. 

 

Các mô hình ra quyết định:

Mô hình 1: Các nhà quản trị quyết định trên những thông tin họ có được và đáng tin cậy tại thời điểm đó. 

Mô hình 2: Các nhà quản trị thu thập những thông tin từ những thuộc cấp sau đó họ tự quyết định. 

Mô hình 3: Các nhà quản trị trao đổi những thông tin thuộc cấp có liên quan để lắng nghe ý kiến sau đó đưa ra quyết định.

Mô hình 4: Các nhà quản trị trao đổi với tập thể và tập hợp ý kiến chung của họ sau đó nhà quản trị quyết định. Quyết định này có thể là có hoặc không có ý tưởng của tập thể, 

Mô hình 5: Các nhà quản trị trao đổi với tập thể sau đó cùng tập thể đưa ra quyết định. 

 

10/ Hoạch định là gì? Tại sao các doanh nghiệp nhỏ thường không chú trọng đến công tác hoạch định?

Gợi ý trả lời: 

Nêu khái niệm hoạch định.

 

Lý do các doanh nghiệp nhỏ thường không chú trọng đến công tác hoạch định là: 

Do không có thời gian

Do không quen với việc hoạch định chiến lược

Do thiếu các kỹ năng hoạch định

Do thiếu niềm tin

 

Để đạt điểm cao trong bài thi giữa kỳ quản trị học bạn nên triển khai thêm ý để chứng minh cho mỗi lý do mà mình đưa ra. 

 

11/ Tại sao nói quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật?

Gợi ý trả lời: 

Bởi trong quản trị vừa mang tính khoa học và nghệ thuật. Kiến thức có tổ chức làm cơ sở cho hoạt động quản trị là khoa học. Tính khoa học của quản trị cũng như trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào khác của con người, muốn tiến hành quản trị có hiệu quả nhà quản trị phải tuân thủ và dựa vào vốn kiến thức và hiểu biết về các quy luật khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ và con người. Quản trị có tính khoa học bởi nó bao gồm các quan niệm rõ ràng, hệ thống lý thuyết và các kiến thức được tích lũy cừ các giả thiết, thực nghiệm. Hơn nữa có cơ sở lý luận xuất phát từ hoạt động quản trị, được thực tiễn kiểm nghiệm.

 

Bên cạnh đó, với tư cách là một lĩnh vực thực hành, quản trị được coi là một nghệ thuật. Tính nghệ thuật của quản trị xuất phát từ sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ của thực tiễn quản trị. Tính nghệ thuật của quản trị còn xuất phát từ bản chất của hoạt động này, phụ thuộc vào kinh nghiệm tích lũy, những thuộc tính tâm lý cá nhân và tài năng của nhà quản trị. 

 

12/ Động viên là gì? Lý thuyết về bản chất của động viên con người của Douglas Mcgregor?

Gợi ý trả lời: 

Nêu khái niệm động viên.

 

Lý thuyết về bản chất của động viên con người của Douglas Mcgregor

Ông đưa ra quan điểm cho rằng thái độ của người lãnh đạo đối với bản chất con người ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của họ. Tùy vào thái độ, tinh thần của cấp dưới mà nhà lãnh đạo sẽ có cách ứng xử phù hợp với họ. Quan điểm về thái độ này đã được Douglas Mcgregor trình bày thành những tiên đề. Ông đã phân biệt lý thuyết X và lý thuyết Y. 

 

Sau đó bạn trình bày thêm phần lý thuyết X và Y để làm rõ điều trên. 

 

13/ Chức năng tổ chức là gì? Trình bày các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức?

Gợi ý trả lời: 

Khái niệm chứng năng tổ chức.

 

Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức:

Tính tối ưu

Tính linh hoạt

Tính tin cậy

Tính kinh tế

Tính cân đối 

Tính ổn định 

 

14/ Phong cách lãnh đạo là gì? Trình bày phong cách lãnh đạo kiểu dân chủ?

Nêu khái niệm phong cách lãnh đạo.

Trình bày khái niệm, đặc trưng, ưu và nhược điểm của phong cách lãnh đạo kiểu dân chủ. 

 

15/ Lãnh đạo là gì? Phân tích các nguyên tắc lãnh đạo?

Nêu khái niệm lãnh đạo. 

 

10 nguyên tắc lãnh đạo cơ bản:

Là người thành thạo.

Theo đuổi trách nhiệm và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Đưa ra các quyết định đúng đắn và đúng lúc.

Làm gương.

Hiểu rõ nhân viên và để ý tới tình trạng của học.

Cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên.

Phát huy ý thức trách nhiệm của nhân viên.

Đảm bảo rằng các nhiệm vụ được truyền đạt thấu suốt.

Sử dụng đầy đủ các khả năng của tổ chức. 

 

Trên đây là 15 câu hỏi tự luận thường gặp nhất trong đề thi giữa kỳ quản trị họcNewshop đã tổng hợp, biên soạn và hướng dẫn trả lời cho các bạn. Các bạn có thể dựa vào gợi ý trên để triển khai thành một câu trả lời hoàn chỉnh để đạt điểm cao trong bài kiểm tra giữa kỳ môn quản trị học. Ngoài việc trả lời đủ, đúng ý bạn cũng nên lưu ý về bố cục, hình thức trình bày sao cho mạch lạc, khoa học. Đây cũng là tiêu chí để các giảng viên chấm điểm cho bạn. 

 

Chúc các bạn học tập hiệu quả và đạt điểm cao!