Các chủ đề liên quan đến hàm số là những phần không thể thiếu trong các kỳ thi THPT Quốc Gia. Chính vì vậy, nhằm giúp các em học sinh có sự chuẩn bị tốt những kỹ năng cũng như cách học hiệu quả để giải nhanh trắc nghiệm các chủ đề liên quan đến hàm số, Newshop xin giới thiệu 5 cuốn sách luyện thi chuyên đề hàm số dưới đây:
 
 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỘT PHÁ GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ

Cuốn sách gồm chín chủ đề với nhiều nội dung được cập nhật mới nhất hiện nay, rất thiết thực cho các em học sinh 12 đang chuẩn bị những kiến thức trước Kỳ thi THPT Quốc gia và là một tài liệu tham khảo hữu ích, không thể thiếu cho các Giáo viên. Nội dung cuốn sách bao gồm các chủ đề:

Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

Chuyên đề 1: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về tính đơn điệu của hàm số.
Ch
uyên đề 2: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về cực trị của hàm số.

Ch
uyên đề 3: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cả hàm số.

Ch
uyên đề 4: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về  đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Ch
uyên đề 5: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao  đọc đồ thị và các phép biên đổi của đồ thị hàm số.

Ch
uyên đề 6: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về sự tương giao của  các  đồ thị hàm số.

Ch
uyên đề 7: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về  bài toán tiếp tuyến

Ch
uyên đề 8: Trình bày các kiến thức cơ bản và nâng cao về  điểm đặc biệt của đồ thị hàm số

Ch
uyên đề 9: Trình bày các bài toán sử dụng các kiến thức tổng hợp về hàm số

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ 12
 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
 Phân Loại Và Phương Pháp Giải Trắc Nghiệm Hàm Số 12 sẽ hỗ trợ bạn chinh phục Toán 12 đễ dàng, không chỉ lối giải toán chắc chắn, hiệu quả mà còn đẩm bảo được thời gian, chúng tôi chia thành những mục lục thành các vấn đề quan trọng trong Hàm Số: 
 • Vấn đề 1. Tính đơn điệu của hàm số
 • Vấn đề 2. Cực trị của hàm số
 • Vấn đề 3. Max - Min và Bài toán thực tế
 • Vấn đề 4. Đường tiệm cận của đồ thị
 • Vấn đề 5. Đồ thị hàm số
 • Vấn đề 6. Sự tương giao giữa hai đồ thị
 • Vấn đề 7. Tiếp tuyến của đồ thị
 • Vấn đề 8. Điểm đặc biệt thuộc đồ thị
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
Đặc điểm nổi bật của cuốn sách bán chạy nhất:

Trong mỗi chuyên đề, các tác giả nêu rất kỹ về lý thuyết, nhiều phương pháp giải ở hình thức tự luận và trắc nghiệm. Rất nhiều bài tập minh họa phong phú từ dễ đến rất khó và cuối cùng là các đề luyện tốc độ với nhiều câu hỏi đa dạng.

Ở phần bài tập tự luyện, cuốn sách chỉ cho đáp án và thỉnh thoảng có hướng dẫn những bài tập khó nhất. Đa phần còn lại, các tác giả muốn các bạn học sinh tự giải để kiểm tra và đánh năng lực của mình. Đó cũng là phần trách nhiệm bắt buộc mà mỗi học sinh phải thực hiện trong quá trình học tập.

Với cách trình bày mạch lạc, đầy tính sư phạm của tập thể tác giả, cùng với khối lượng bài tập đồ sộ, đa dạng và bao quát, chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ đem lại những lợi ích thiết thực và là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.
 
LÀM CHỦ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG
 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
Nội dung cuốn sách bán chạy nhất này gồm 8 phần:
 • Phần 1: Tính đơn điệu của hàm số
 • Phần 2: Cực trị của hàm số
 • Phần 3: Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Phần 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Phần 5: Đồ thị của hàm số
 • Phần 6: Sự tương giao giữa hai đồ thị của hàm số
 • Phần 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 • Phần 8: Bài toán liên quan đến thực tế

Ở mỗi phần, tác giả tóm tắt lý thuyết, phân dạng bài tập và ví dụ minh họa từ dễ đến khó, và cuối cùng là phần bài tập rèn luyện và lời giải bên cạnh những lời bình luận để bạn đọc dễ tiếp cận

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ
 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
Cuốn sách này giải quyết nhanh gọn cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt giúp các em phát huy khả năng tự học và tự mình có thể giải được các bài tập một cách nhanh gọn bằng nhiều cách. Giúp các em hộc sinh hiểu thêm về kĩ thuật dùng máy tính Casio 570 ES Plus để hỗ trợ cho việc giải quyết bài toán. 

Mỗi bài được trình bày với những nội dung sau:
 • Tóm tắt lí thuyết, các kết quả sử dụng trong quá trình giải nhanh
 • Bài tập vận dụng và giải chi tiết theo nhiều cách
 • Bài tập tương tự có đáp án để học sinh tự làm