Ngày 18.09.2022, Bộ GD&ĐT đã mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ 18.09.2022 đến 17h ngày 30.09.2022. Bài viết dưới đây, Newshop xin hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến 2022. 

Về quy trình xác nhận nhập học trực tuyến 2022, sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập (đã được cấp và sử dụng trước đó), thí sinh vào phần "tra cứu" để xem kết quả xét tuyển. Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có một kết quả đỗ hoặc trượt. Với nguyện vọng đỗ, để xác nhận nhập học, thí sinh click vào ô trống dưới chữ "Xác nhận nhập học", sau đó nhấn "Đồng ý".

Bước cuối cùng của quy trình xác nhận nhập học trực tuyến 2022, thí sinh cần kiểm tra lại hệ thống đã ghi nhận trạng thái nhập học hay chưa. Nếu chữ "đã nhập học" hiển thị tại ngành mà thí sinh đã đỗ, nghĩa là đã ghi nhận thí sinh nhập học thành công.

Thí sinh lưu ý, khi đã xác nhận nhập học thì không được hủy. Trong trường hợp xảy ra sai sót, các em cần liên lạc với trường để được giải quyết.

 
Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến 2022

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến 2022

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ một số trường hợp được lãnh đạo trường đại học cho phép không nhập học.

Những thí sinh không trúng tuyển đợt 1, có thể tham gia xét tuyển bổ sung (từ tháng 10 đến 12) theo hướng dẫn của các trường Đại học.


>>> Điểm Chuẩn Đại Học 2022 Biến Động Như Thế Nào?