Sáng 29/6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp KHTN THPT 2023. Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc gia 2023.


I. Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia 2023
1/ Mã đề 209:
 
II. Đáp án tham khảo Vật Lý THPT Quốc gia 2023
Mã đề 201

Mã đề 202:

Mã đề 203:

Mã đề 204:

Mã đề 205:

Mã đề 207:

 
(Đáp án đang được cập nhật)