Chiều 29/6, hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi cuối cùng là Tiếng Anh trong thời gian 60 phút.
Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023.

I. Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023


II. Đáp án tham khảo Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Mã đề 401 

Mã đề 402

Mã đề 403 

Mã đề 404

Mã đề 405 

Mã đề 406

Mã đề 407

Mã đề 409

Mã đề 410