Sáng 29/6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp KHXH THPT 2023. Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2023.

I. Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2023
Mã đề 308

II. Đáp án tham khảo Lịch Sử THPT Quốc gia 2023