Sáng nay 29.6, thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) hoặc tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Hóa học - Vật lý - Sinh học) với thời gian làm bài 150 phút. Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn GDCD THPT Quốc gia 2023.


I. Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2023
Mã đề 309

(Đề thi đang được cập nhật thêm)


II. Đáp án tham khảo GDCD THPT Quốc gia 2023(Đáp án đang được cập nhật thêm)