Sáng 29/6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp KHXH THPT 2023. Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc gia 2023.

I. Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2023
1/ Mã đề 308:

II. Đáp án tham khảo Địa Lý THPT Quốc gia 2023

Mã đề 302

Mã đề 304 


Mã đề 305

Mã đề 306

Mã đề 307

Mã đề 308:

(Đáp án đang được cập nhật)