Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, từ ngày 1.9.2022 đến 17h ngày 15.9.2022, các đơn vị sẽ thực hiện xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2022 trước 17h ngày 17.9.2022. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30.9.2022.

Tại Quyết định 1683 ngày 17.6 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, Bộ GDĐT quy định trước ngày 23.6, các cơ sở đào tạo phải công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của cơ sở mình.

Trước 17h ngày 21.7, các đơn vị cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.
Về xét tuyển sớm, các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống trước 17h ngày 21.7.

Về xét tuyển thẳng, trước 17h ngày 21.7, các cơ sở giáo dục hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống.
Từ 22.7 đến 17h ngày 20.8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Đồng thời, trong thời điểm này, thí sinh trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học lên hệ thống. 
Trước 30.7, Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Trước 17h ngày 2.8, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 17.9. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30.9. Các trường đại học, cao đẳng thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1.10. Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định từ tháng 10 đến tháng 12.2022.

 
Cụ thể lịch công bố thời gian có kết quả trúng tuyển Đại học năm 2022 như sau: 
​cong-bo-thoi-gian-co-ket-qua-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2022
​cong-bo-thoi-gian-co-ket-qua-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2022
​cong-bo-thoi-gian-co-ket-qua-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2022
Thời gian công bố trúng tuyển đại học đợt 1 cho thí sinh trước 17h ngày 17.9.2022

 
Quy định này được ban hành để cơ sở đào tạo, thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GDĐT nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn hệ thống.
Đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo.
(Nguồn: laodong.vn)