Ngày 9.2 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết định phê duyệt 72 sách giáo khoa (SGK) của tất cả các môn lớp 2 và lớp 6 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022.Danh mục SGK vừa được phê duyệt gồm 32 SGK lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng SGK môn tự chọn Tiếng Anh; 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.


Đối với lớp 2, mỗi môn Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 3 SGK được phê duyệt; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 SGK. Với lớp 6, mỗi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp có 3 SGK; môn Tin học có 2 sách và Tiếng Anh có 8 SGK được phê duyệt.

danh mục sách giáo khoa lớp 6
 
>>>> Xem đầy đủ danh mục SGK LỚP 2:  TẠI ĐÂY
>>>> Xem đầy đủ danh mục SGK LỚP 6:  TẠI ĐÂY


Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo Bộ GDĐT, sau khi Bộ công bố phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo quy định của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT, UBND các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành việc lựa chọn sách giáo khoa.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp bản pdf các sách giáo khoa đã được Bộ trưởng phê duyệt trên website của nhà xuất bản trước ngày 21.2.2021 và cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng SGK qua mạng.

Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31-7-2021 và đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa bàn tỉnh, thành phố.


>>>> Có thể bạn sẽ quan tâm:
Xem Ngay 10 Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất 2021
Tổng hợp một số đề khảo sát tuyển sinh lớp 6 mới nhất 2021
Tổng Hợp Một Số Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 6 Môn Tiếng Anh [2021]
Tổng Hợp Những Công Thức Tiếng Anh Lớp 6 - Năm Học 2021