Nhà sản xuất - Alpha Books

HBR Insights You Need - The Year In Tech - Công Nghệ Thay Đổi Vị Thế Cạnh Tranh
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 236.720đ -12%
Mua ngay
Xóa Mù Quảng Cáo Sáng Tạo - Video Reels Khám Phá
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
249.000đ 219.120đ -12%
Mua ngay
Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
229.000đ 201.520đ -12%
Mua ngay
Combo HBR On Point Quản Lý Nhân Sự 4.0: HBR On Talent + HBR On Hybrid Workplace + HBR On High Performance (Bộ 3 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
807.000đ 710.160đ -12%
Mua ngay
HBR On High Performance - Cá Nhân Hiệu Suất, Tổ Chức Hiệu Quả
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 236.720đ -12%
Mua ngay