Education (Giáo Dục)

Oxford Learner's Pocket Verbs And Tenses
Miễn phí vận chuyển
264.000đ 250.800đ -5%
Mua ngay
Market Leader (3Ed.) Pre-Intermediate
Miễn phí vận chuyển
336.250đ 319.437đ -5%
Tạm hết hàng
Market Leader (3Ed.) Elementary
Miễn phí vận chuyển
336.250đ 319.437đ -5%
Tạm hết hàng
Longman Dictionary of American English
Miễn phí vận chuyển
399.000đ 379.050đ -5%
Tạm hết hàng
Oxford American Dictionary for Learners of English
Miễn phí vận chuyển
357.000đ 339.150đ -5%
Tạm hết hàng
 Longman Wordwise Dictionary
Miễn phí vận chuyển
575.000đ 546.250đ -5%
Tạm hết hàng
Oxford Advanced Learner's Dictionary (9 Ed.)
Miễn phí vận chuyển
1.031.000đ 979.450đ -5%
Tạm hết hàng
 Life A1-A2: Student Book with Online Workbook
Miễn phí vận chuyển
(2 nhận xét)
329.000đ 296.100đ -10%
Tạm hết hàng
Life A2 - B1: Student's Book with Online Workbook
Miễn phí vận chuyển
(2 nhận xét)
329.000đ 296.100đ -10%
Tạm hết hàng
Life A1: Student's with Book Online Workbook
Miễn phí vận chuyển
329.000đ 279.650đ -15%
Tạm hết hàng
Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms
Miễn phí vận chuyển
264.000đ 250.800đ -5%
Tạm hết hàng
   -  ELT: giáo trình tiếng Anh các lứa tuổi : là giáo trình được sử dụng trong quá trình học
    - Reference (sách tham khảo) : là các tài liệu được sử dụng để tham khảo trong quá trình học tập
           +  English For Specific Purposes (tiếng anh chuyên ngành): tài liệu tham khảo thuộc các chuyên ngành trong tiếng anh
           + IELTS : sách luyện thi ielts
           + TOIEC: sách luyện thi toeic
           + TOEFL: sách luyện thi TOEFL
           + Test Preparation : sách luyện thi
           +  English For Specific Purposes: tiếng anh chuyên ngành
           + English For Primary : tiếng anh tiểu học
           + English For Secondary: Tiếng anh THCS
           + English for high school: Tiếng anh THPT
           + English For Adults : Tiếng anh cho người lớn
    - Dictionaries (từ điển) : dùng để tra nghĩa của các từ mới