Sách Giáo Khoa

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 - Sách Bài Tập (Bộ 12 Cuốn)
Tặng VOUCHER 300K Mua Đề Thi Và Làm Bài Online Tại 789.vn (Check Email Sau Khi Nhận Được Sách Để Lấy Voucher)
176.500đ
Tạm hết hàng
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11- Sách Bài Học (Bộ 14 Cuốn)
Tặng VOUCHER 300K Mua Đề Thi Và Làm Bài Online Tại 789.vn (Check Email Sau Khi Nhận Được Sách Để Lấy Voucher)
169.000đ
Tạm hết hàng
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 - Sách Bài Học (Bộ 14 Cuốn)
Tặng VOUCHER 300K Mua Đề Thi Và Làm Bài Online Tại 789.vn (Check Email Sau Khi Nhận Được Sách Để Lấy Voucher)
164.000đ
Tạm hết hàng
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 - Sách Bài Học (Bộ 14 Cuốn)
Tặng VOUCHER 300K Mua Đề Thi Và Làm Bài Online Tại 789.vn (Check Email Sau Khi Nhận Được Sách Để Lấy Voucher)
179.300đ
Tạm hết hàng
Sách giáo khoa là loại sách cung cấp kiến thức, được biên soạn với mục đích dạy và học tại trường học. Thuật ngữ sách giáo khoa còn có nghĩa mở rộng là một loại sách  chuẩn cho một ngành học.Việc xuất bản sách giáo khoa thường dành cho các nhà xuất bản chuyên ngành. Kiến thức trong sách giáo khoa là một hệ thống kiến thức khoa học, chính xác, theo một trình tự logic chặt chẽ, được gia công về mặt sư phạm cho phù hợp với trình độ học sinh và thời gian học tập. Ngoài phần kiến thức, sách giáo khoa còn có một phần về rèn luyện các kỹ năng và các phương pháp giảng dạy môn học.