Đề Thi Tham Khảo Môn Tiếng Việt Lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019-2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Em khoanh vào đáp án A, B, C , D mà em cho là đúng
Câu 1: Từ nào dưới đây viết sai chính tả.
A. Con giao
B. Giao hàng
C. Bàn giao
D. Dao bầu

Câu 2: Em quên không làm bài tập cô giao về nhà. Em chọn lời xin lỗi nào khi cô kiểm tra?
A. Em quên làm rồi ạ!
B. Xin lỗi cô lần sau em không thế nữa.
C. Em sai rồi , em xin lỗi cô ạ.
D. Bây giờ em sẽ làm bù ạ! Xin lỗi cô.

Câu 3: Câu nào sau đây thuộc câu kiểu Ai- là gì?
A. Cần cẩu đúng là cánh tay đắc lực của các cú công nhân.
B. Cô giáo là người mẹ hiền của em ở trường.
C. Quả thì là này ăn rất mát và ngọt.
D. Mẹ đi mua cầu là quần áo

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời câu hỏi nào?
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương.
a. Ai?
B. là gì?
C. cái gì?
d. con gì?

Câu 5: Câu sau có mấy từ chỉ sự vật: “Ngoài đồng đàn trâu đang gặm cỏ”
A. 2 từ
B 3 từ
C. 4 từ
D. 5 từ

Câu 6: Từ nào chỉ hoạt động- trạng thái:
A. Ngoan ngoãn
B. Hiền lành
C. Chăm chỉ
D. Suy nghĩ

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của các câu sau:
a. Chim công là nghệ sĩ múa đa tài.
………………………………………………………………
b. Ngày rằm tháng tám là tết trung thu.
………………………………………………………………

Bài 2: Đặt dấu phảy vào câu sau cho đúng
a. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.
b. Bàn tay thầy dịu dàng đấy trìu mến yêu thương
c. Chúng em thi đua học tập tốt lao động tốt
d. Ở trường chúng em được học hát học mứa học tiếng anh.

Bài 3: Em hãy viết đoạn văn từ 5 đến 6 câu kể cô giáo của em.

Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Năm 2019-2020 - Đề 1

Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm):
1. Đọc thành tiếng (4 điểm):
Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời câu hỏi nội dung kèm theo.

Chuyện quả bầu (Tiếng Việt 2B, trang 116)
Cây và hoa bên lăng Bác (Tiếng Việt 2B, trang 111)
Bóp nát quả cam (Tiếng Việt 2B, trang 124)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu (6 điểm)
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi (6 điểm):

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên

Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.
Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.
Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.
Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối.

Câu 1. Già làng Voi tức giận điều gì?
A. Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng.
B. Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng.
C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước.
D. Cá Sấu đến sống ở hồ nước.

Câu 2. Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu?
A. Gọi Cá Sấu đến nhà chơi.
B. Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại.
C. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại.

Câu 3. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có?
A. Do dấu chân của người dân ở đó.
B. Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành.
C. Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành.
D. Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành.

Câu 4. Câu chuyện này kể về điều gì?
A. Cuộc chiến giữa Già làng Voi và Cá Sấu đã làm lên sự tích sông hồ ở Tây Nguyên.
B. Cuộc chiến giữa Già làng Voi và người dân Tây Nguyên.
C. Cuộc chiến giữa cá sấu và sư tử
Câu 5. Câu: "Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ" thuộc kiểu câu gì?
A. Ai làm gi?
B. Ai là gì?
C. Ai thế nào?
D. Ai ở đâu?

Câu 6. Ngày nay khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có cái gì?
A. Sông hồ.
B. Ao hồ.
C. Kênh rạch
D. Mương máng

Câu 7: Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên?

Câu 8: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận được được in đậm trong câu:
Đêm khuya, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ.
.................................................................................................................................................

Phần II. KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả: (Nghe – viết) - Bài: Gấu trắng là chúa tò mò - SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 54

2. Tập làm văn:
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa hạ.

Đề Thi Tham Khảo Môn Toán Lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 - Đề 1

Bài 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là:
A. 83
B. 93
C. 94
D. 95

b/ Phép trừ 100 - 57 có kết quả là:
A. 53.
B. 44
C. 43
D. 33

c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?
A. 50 + 8
B. 49 + 7
C. 36 + 29
D. 48 + 6

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a/ 42 + 15 ...........55
b/ 100 - 67 ......... 43
c/ 8 giờ tối còn gọi là ..... giờ.
d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:
a/ 36 + 28
b/ 75 - 37
c/ 100 - 73
d/ 29 + 17
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm) Tính:
a/ 48 + 25 - 38
b/ 100 - 38 + 15
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:
a/ x + 37 = 73
b/ 42 - x = 30
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.
Thùng gạo tẻ có 53 kg, Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài giải
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:
48 + 49 - 9 - 8
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán Năm 2019-2020 - Đề 2

I/ Trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép nhân 3 x 8 là:
A. 21
B. 24
C. 32

Câu 2: Kết quả của phép chia 32: 4 là:
A. 9
B. 7
C. 8

Câu 3: Kết quả của phép tính 586 – 253 là:
A. 323
B. 333
C. 339

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 385, 378, 391 là:
A. 391
B. 378
C. 385

Câu 5: Trong các cách viết dưới đây, cách viết đúng là:
A. 1m = 10cm
B. 1m = 100mm
C. 1m = 10dm

Câu 6: Chu vi hình tứ giác ABCD là:
A. 17cm
B. 18cm
C. 19cm

II/ Bài tập: (4 điểm)
Câu 1: Tìm x (2 điểm)
a/ x x 3 = 27
b/ x : 5 = 4
​...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)
Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Đề Thi Tham Khảo Môn Tiếng Anh Lớp 2

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 2 CẢ NĂM MỚI NHẤT CỦA BỘ GD & ĐT - ĐỀ 1

I. Write “is or are”.
1. There a lorry.                 5. There four cars.
2. There a supermarket.    6. There a park.
3. There three lorries.        7. There a holise.
4. There a helicopter.         8. There six children in the park.

II. Choose the correct answers.
1. A: Are there five children in the picture?
    B: Is there five children in the picture?

2. A: Are there a snake?
    B: Is there a snake?

3. A: Are there three frogs?
    B: Is there three frogs?

4. A: Is there two dogs?
    B: Are there two dogs?

5. A: Is there a cat?
    B: Are there a cat?

6. A: Are there a dolphin?
    B: Is there a dolphin?

Answers:
1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________

III. Circle the letters “a, e, ee, oo” and say aloud.
a. ball, call, small, tall, all, fall c. bee, sheep, see, feel, seed, meet
b. make, snake, cake, apple, kite d. book, cook, good, pool, moon, door, floor

IV. Match (1-10) with (a - j).

A B Answers

1. lorry                      a. cá heo
2. supermarket         b. be bơi
3. helicopter              c. bức tranh
4. pool                      d. xe tải
5. floor                      e. công viên
6. call (v)                   f. trực thăng
7. dolphin                  g. con dao
8. picture                   h. siêu thị
9. park                       i. sàn nhà
10. knife                    j. gọi (điện thoại)

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 2 CẢ NĂM MỚI NHẤT CỦA BỘ GD & ĐT - ĐỀ 2

I. Circle the letters “c, k, q, y, s” and say aloud.
a. cat, cinema, cost, cup, coffee, can, city d. yes, yellow, tidy, Mary
b. knife, know, knew e. rise, rose, close
c. queen, quit, question

II. Fill in “a or an”.
1. ... robot 
2. ... desk
3. ... chair
4. ... envelop 
5. ... armchair 
6. ... computer
7. ... football
8. ... bed
9. ... umbrella
10. ... pineapple

III. Write these sentences, follow the model.
0. It’s a banana. (tranh quả chuối)
​...........................................................................................................................
1. It’s a (tranh con mèo) 6. It’s an (tranh con voi)
​...........................................................................................................................
2. It’s an (tranh quả cam) 7. It’s a (tranh đàn piano)
​...........................................................................................................................
3. It’s a (tranh cái cặp) 8. It’s a (tranh con chim)
​...........................................................................................................................
4. It's a (tranh cái mũ) 9. It's an (tranh cái ô)
​...........................................................................................................................
5. It’s a .. (tranh bút chì) 10. It’s an ..(tranh quả trứng)
​...........................................................................................................................

IV. Match (1 -10) with (a - j).
A B Answers

1. orange         a. của tôi
2. elephant      b. kỹ sư
3. piano           c. của bạn
4. umbrella      d. nhà du hành
5. my               e. người đưa thư
6. your             f. quả cam
7. order (v)      g. con voi
8. astronaut     h. đàn piano
9. engineer      i. sắp xếp
10. postman    j. cái ô


Newshop - Mua Sách Online Giá Rẻ Nhất Tại Newshop
>> 
12 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 1 Cho Bé Tham Khảo
>> 
Tổng Hợp Những Đề Thi Toán - Văn - Anh Học Kì 1 Lớp 5