Sáng 29/6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp KHTN THPT 2023. Newshop cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Sinh Học THPT Quốc gia 2023.


I. Đề thi môn Sinh Học THPT Quốc gia 2023
1/ Mã đề 203

(Đề thi đang tiếp tục được cật nhật)

II. Đáp án tham khảo Sinh HọcTHPT Quốc gia 2023
Mã đề 201

Mã đề 202

Mã đề 203

Mã đề 204

Mã đề 205

(Đáp án đang được cập nhật)