Song song với môn thi cuối cùng của tổ Hợp Khoa Học Tự Nhiên là Sinh Học, các sĩ tử đăng kí tổ hợp Khoa Học Xã Hội cũng đã nhận được trên tay đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Giáo Dục Công Dân 2021. Đây cũng là môn thi khép lại buổi thi sáng nay của các sĩ tử thuộc tổ hợp này. 

Dựa theo khung kiến thức được đưa ra trước đó, đề thi THPT quốc gia môn GDCD 2021 được phân bổ kiến thức đồng đều giữa lý thuyết và các câu hỏi vận dụng. 

Cùng Newshop theo dõi đề thi và đáp án đề thi THPT quốc gia môn GDCD 2021 nhé!

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 2021 - CHÍNH THỨC

Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Giáo Dục Công Dân 2021
Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Giao Dục Công Dân 2021
Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Giáo Dục Công Dân 2021
Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Giáo Dục Công Dân 2021

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 2021

đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt GDCD 2021đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt GDCD 2021đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt GDCD 2021
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt GDCD 2021đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn GDCD 2021


Nguồn: Tuyensinh247.com

 

Mong rằng những thông tin chia sẻ của Newshop về đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Giáo Dục Công Dân 2021 cùng gợi ý đáp án các mã đề sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tra cứu. Hãy tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất chúng tôi gửi đến bạn nhé!