Đề tham khảo 2022 chính thức vừa được bộ giáo dục đào tạo công bố vào tối ngày 31/3 với 15 môn thi. Newshop xin chia sẻ đến các bạn đọc đề thi và đáp án chi tiết đề minh họa Tổ hợp Xã hội 2022 bao gồm 3 môn Lịch Sử, Địa Lý, GDCD để các bạn đọc tham khảo và lưu làm tài liệu ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

A. Môn Lịch Sử

I. Đề minh họa môn Lịch Sử 2022

De-thi-minh-hoa-lich-su
De-thi-minh-hoa-lich-su
De-thi-minh-hoa-lich-su
De-thi-minh-hoa-lich-su
Đề minh họa môn Lịch sử 2022
 

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn Lịch Sử 2022

1. C

2. C

3. A

4. D

5. B

6. B

7. D

8. C

9. D

10. A

11. B

12. A

13. A

14. A

15. B

16. B

17. B

18. A

19. A

20. D

21. B

22. D

23. C

24. D

25. D

26. A

27. B

28. B

29. C

30. C

31. D

32. B

33. C

34. C

35. C

36. D

37. C

38. C

39. D

40. C

B. Môn Địa Lý

I. Đề minh họa môn Địa Lý 2022

De-thi-minh-hoa-dia-ly-1
De-thi-minh-hoa-dia-ly
De-thi-minh-hoa-dia-ly
De-thi-minh-hoa-dia-ly

Đề minh họa môn Địa lý 2022

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn Địa Lý 2022

41. D

42. D

43. B

44. A

45. D

46. B

47. C

48. A

49. D

50. B

51. D

52. D

53. A

54. B

55. D

56. C

57. A

58. C

59. B

60. B

61. A

62. C

63. B

64. D

65. A

66. D

67. B

68. B

69. B

70. C

71. D

72. A

73. A

74. C

75. C

76. C

77. C

78. C

79. C

80. B


C. Môn GDCD

I. Đề minh họa môn GDCD 2022


de-minh-hoa-2022-mon-gdcd
de-minh-hoa-2022-mon-gdcd
de-minh-hoa-2022-mon-gdcd
de-minh-hoa-2022-mon-gdcd

Đề minh họa môn GDCD 2022

II. Đáp án chi tiết đề minh họa môn GDCD 2022

81. B

82. A

83. D

84. A

85. B

86. C

87. B

88. B

89. B

90. D

91. A

92. D

93. C

94. D

95. C

96. B

97. D

98. A

99. D

100. B

101. C 

102. C

103. B

104. C

105. B 

106. C

107. A 

108. A 

109.  A

110. A

111. B

112. B

113. B

114. D

115. D

116. A

117. A

118. C

119. C

120. C

 

Lời kết

Trên đây là đề thi và đáp án chi tiết đề minh họa Tổ hợp Xã hội 2022 bao gồm 3 môn Lịch Sử, Địa Lý, GDCD. Hi vọng sẽ có ích với các bạn học sinh. Các bạn có thể xem thêm sách luyện thi THPT Quốc gia tại đây.