Chiều ngày 10/8, chính thức khép lại kì thi Tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi cuối cùng môn Ngoại ngữ ở đợt 1. Ngày 12/8, Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đáp án chính thức cho các môn thi. 

Dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi khá dễ thở và vừa sức với đa số các bạn học sinh. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình ôn tập trước đó, phân bố nhiều ở kiến thức năm 12 nên sẽ là lợi thế cho các bạn.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức môn Toán

Đáp án chính thức môn Toán kì thi Tốt nghiệp THPT 2020

đáp án môn toán kì thi Tốt nghiệp THPT 2020
 
 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức môn Văn

Thang điểm chính thức môn Ngữ văn

Thang điểm môn văn kì thi tốt nghiệp THPT 2020
Thang điểm môn văn kì thi tốt nghiệp THPT 2020-2

 
 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức môn Tiếng anh

Đáp án chính thức môn Tiếng anh

Đáp án chính thức kì thi Tốt nghiệp THPT 2020

 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức môn Khoa học tự nhiên

Đáp án chính thức môn Vật lí

Đáp án chính thức môn vật lí kì thi tốt nghiệp THPT 2020
 

Đáp án chính thức môn Hóa học

Đáp án chính thức môn hóa kì thi tốt nghiêp THPT 2020

Đáp án chính thức môn Sinh học

Đáp án môn sinh kì thi tốt nghiệp THPT 2020
 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức môn Khoa học Xã hội

Đáp án chính thức môn Lịch sử

Đáp án chính thức môn sử kì thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án chính thức môn Địa lí

Đáp án môn địa kì thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân

Đáp án môn công dân kì thi tốt nghiệp THPT 2020