Tìm kiếm sản phẩm

Combo Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng - Arduino Dành Cho Người Tự Học + Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
290.000đ 232.000đ -20%
Mua ngay
Combo C# Dành Cho Người Bắt Đầu + Lập Trình Windows Form Và WebForm Với C# (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
270.000đ 216.000đ -20%
Mua ngay
Combo STEM Với Arduino - Arduino Dành Cho Người Tự Học + Stem Với Arduino - Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
Miễn phí vận chuyển
338.000đ 270.400đ -20%
Mua ngay
Combo Excel Dành Cho Người Tự Học + Excel Nâng Cao,Lập Trình VBA Trong Excel (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
Miễn phí vận chuyển
344.000đ 275.200đ -20%
Mua ngay
Combo Arduino Và Lập Trình IoT + Lập Trình Điểu Khiển Trên Arduino Cho Hệ Vạn Vật Kết Nối (IoT) (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
Miễn phí vận chuyển
337.000đ 269.600đ -20%
Mua ngay
Combo Làm Phim Với Premiere Pro CC + Adobe After Effect CS5 Dành Cho Người Bắt Đầu Các Hiệu Ứng (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022 (7X10)
246.000đ 196.800đ -20%
Mua ngay