Danh mục

Năm Xuất Bản - 2023

HBR - Agile - Tư Duy Linh Hoạt, Thích Ứng Nhanh Chóng
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 242.100đ -10%
Mua ngay
HBR - For CEOS - CEO Và Tầm Nhìn Chiến Lược
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
269.000đ 242.100đ -10%
Mua ngay
Viết Lại Mã Sự Sống
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
345.000đ 276.000đ -20%
Mua ngay
 Global Class - Doanh Nghiệp Vươn Tầm Thế Giới
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
249.000đ 224.100đ -10%
Mua ngay
Sếp Tốt Sếp Xấu
Tặng Lịch Túi 2024 (7X10)
389.000đ 311.200đ -20%
Mua ngay