Comics For Children (Truyện Tranh hiếu nhi)

Comics for children (Truyện tranh thiếu nhi): những chuyện được thể hiện qua những bức tranh có hoặc không kèm lời thoại hay các từ ngữ, câu văn kể chuyện.