Nhu cầu học tiếng Nhật của giới trẻ Việt đang gia tăng, do Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng mối quan hệ hợp tác, các công ty Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mở ra cơ hội việc làm lớn. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhiều tựa sách học tiếng Nhật đã được xuất bản. Dưới đây là top 50 sách học tiếng nhật bán chạy nhất tại Newshop trong thời gian vừa qua:

Tham khảo thêm:
Top 100 sách học tiếng nhật bán chạy nhất 

Sách từ vựng, ngữ pháp tiếng Nhật


Minna no Nihongo I, II - Bản Dịch Và Giải Thích Ngữ 
Minna no Nihongo - Nhật Ngữ Căn Bản Tập I, II

  Tự Học Tiếng Nhật Dành Cho người Mới bắt Đầu - The Sakura
Hikari - 30 Phút Tự Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Nhật Căn Bản
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiện Đại Sơ Cấp
Thẻ Học Tiếng Nhật - KANJI N4
Tự Học 600 Chữ Kanji Căn Bản
Tự Học Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề - The Sakura
Tự Học 660 Chữ Kanji Thông Dụng
1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại
Shin Nihongo no Kiso I - Giáo Trình Tiếng Nhật Sơ Cấp Tập 1 - Giải Thích Văn Phạm Bằng Tiếng Việt
Tự Học Tiếng Nhật Cấp Tốc
Tự Học Viết Tiếng Nhật Căn Bản Katakana

 

 
Sách tập viết, tập đọc tiếng Nhật

Tập Viết Tiếng Nhật Căn Bản Hiragana
Tập Viết Tiếng Nhật Thông Dụng
Tập Viết Chữ Nhật Căn Bản Katakana
Hikari - 900 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Thông Dụng
Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật
1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Nhật Thông Dụng (Kèm CD)
5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
Cấp Tốc Đàm Thoại Tiếng Nhật Trong Cuộc Sống Hằng Ngày


 
Sách ôn thi năng lực N5-N1

Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5-N4 Luyện Nghe Sơ Cấp (Kèm CD)
Shin Nihongo - 500 Câu Hỏi Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N4 - N5
Shin Nihongo - 500 Câu Hỏi Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N3
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Ngữ Pháp
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Hán Tự
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Từ Vựng
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 – Đọc Hiểu
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 – Nghe Hiểu

 


Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật - KANJI Từ Vựng N3
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 - Từ Vựng
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 - Ngữ Pháp
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 – Đọc Hiểu
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 – Hán Tự
Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ Trình Độ N2 - Nghe Hiểu