ĐẮC NHÂN TÂM

Sách cho người Thành Đạt

Combo Bộ Sách Kinh Điển Dành Cho Các Nhà Quản Trị - Tham Khảo Những Mô Hình Quản Trị Ưu Việt Của Các Công Ty Đột Phá Thế Giới (Quân Đoàn Thép Huawei + Phương Thức Toyota + Phương Thức Amazon) (Bộ 3 Cuốn)
Miễn phí vận chuyển
496.000đ 396.400đ -20%
Mua ngay
Combo Sách Khám Phá Tiềm Năng Bản Thân (Bộ 9 Cuốn)
Miễn phí vận chuyển
1.071.000đ 749.800đ -30%
Mua ngay
Combo Thất Bại Lớn - Thành Công Lớn + Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách (Bộ 2 Cuốn)
Miễn phí vận chuyển
427.000đ 341.600đ -20%
Mua ngay
Combo Tư Duy - Sáng Tạo
Miễn phí vận chuyển
696.000đ 522.000đ -25%
Mua ngay
Người lớn tư tưởng lớn, sách hay về quan niệm sống, cách chi phối công việc và thời gian, cách quản lí và những kinh nghiệm cần thiết cho người thành đạt.