Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Bìa Cứng)

Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Bìa Cứng) - Kinh này gọi là NIỆM PHẬT BA LA MẬT, còn gọi là XƯNG TÁN HỒNG DANH CÔNG ĐỨC KINH, cũng có tên là NIỆM PHẬT BÁT NHÃ TAM MUỘI KINH. Các ngươi y theo đó mà thọ trì.
60.000đ 55.000đ

Tiết kiệm: 5.000đ (8%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

 Nhập Mã SHIP10k Giảm Ngay 10k phí ship cho đơn từ 150k
 Nhập Mã NST5 Giảm Ngay 5k cho đơn hàng từ 150k
 Tặng ngay TÚI VẢI xinh xắn cho đơn hàng từ 499k
Freeship ĐH TP.HCM  trên
150.000 VNĐ, Toàn Quốc 250.000 VNĐ
✅ Được kiểm tra hàng và Thanh toán khi nhận hàng.
✅ Giao hàng trên Toàn Quốc
✅ Đặt online hoặc gọi ngay
0909354135
 Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Cho hóa đơn trên 250.000đ

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Bìa Cứng)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Bìa Cứng)
55.000đ 60.000đ Tiết kiệm: 5.000đ (8%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Bìa Cứng)

Kinh này gọi là NIỆM PHẬT BA LA MẬT, còn gọi là XƯNG TÁN HỒNG DANH CÔNG ĐỨC KINH, cũng có tên là NIỆM PHẬT BÁT NHÃ TAM MUỘI KINH. Các ngươi y theo đó mà thọ trì.

Nầy Diệu-nguyệt, trong thời Mạt-pháp, các kinh điển Đại-thừa đều diệt tận. Nơi cõi Nam Diêm-phù-đề nầy chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A-di-đà cùng Ta, đều rộng lòng từ bi mà lưu trụ kinh này thêm mười năm nữa. Hai vị Đại Bồ-tát Quán-thế-âm và Phổ-hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh nầy, và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và các ác ma không thể làm nhiễu loạn bức hại được.

Đức Thích-ca Mâu-ni Thế-tôn nhìn chúng hội đạo tràng, mà bao rằng:

Nầy đại chúng, nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, suy gẫm, biên chép Kinh Niệm Phật Ba-la-mật nầy, thì các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa đã từng gặp gỡ, thân cận, cúng dường tôn trọng chư Phật. Người ấy vốn thật sự từ Bát Nhã Trí sanh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như-lai vô tận tạng.

Nầy đại chúng, nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua Kinh Niệm Phật Ba-la-mật nầy, mà phát khởi tín tâm chắc thật, chẳng nghi sợ thì các ngươi phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa từng dũng mãnh phát Bồ-đề tâm, tu Bồ-tát hạnh, không mỏi nhọc, và nơi chư Phật từng gieo trồng Giải-thoát-đức, Bát-nhã-đức, Pháp-thân-đức chẳng thể tính đếm, thí dụ được.

Nầy đại chúng! Nơi thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận, ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú của Kinh Niệm Phật Ba-la-mật nầy, rồi nương theo đó xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Dẫu một niệm, hai niệm, cho tới mười niệm hoặc nhiều lần của mười niệm thì các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ ký, hiển phát năng lực của tánh không, tỏ ngộ tri kiến Như-lai, và bước thẳng vào cảnh giới Thánh Trí tự chứng.

Nầy đại chúng, nếu các ngươi thấy người nào thọ trì kinh này, và thường xuyên niệm Phật, thì phải khởi lòng tôn trọng y như kính ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ trì kinh nầy, chẳng được phơi bày lỗi lầm, sai trái của người niệm Phật.

Nầy đại chúng, nên biết rằng, vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số Hóa-thân và Ta khắp tất cả quốc độ trong mười phương, cũng đều giảng nói Kinh Niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyến phát chúng sanh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của Ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sanh niệm Phật, không bỏ rời.

Lúc Phật dạy kinh nầy xong rồi, chư vị Đại Bồ-tát ở mười phương, chư vị trưởng-lão Thanh-văn, như các ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp... cùng các Trời, Rồng, Dạ-xoa, nhân, phi nhân... tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui ra.

Phật thuyết Niệm Phật Ba-la-mật Kinh. [...]

Khi bạn là một mọt sách mà lại không có thời gian ra hiệu sách để tìm cũng như mua sách thì việc đặt sách online của các nhà sách trên mạng là sự lựa chọn hàng đầu.
 
Ưu điểm đầu tiên khi bạn nhận được khi mua sách online là sách bạn mua sẽ được giảm giá  so với giá thật trên thị trường. Đây cũng là ưu điểm mà nhiều bạn đọc chọn mua
sách online thay vì đến tận hiệu sách để mua. Tại Newshop, chúng tôi cung cấp các loại sách và hỗ trợ khách hàng tối đa.
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét
Hỗ trợ