Danh mục

Kết quả tìm kiếm

Combo Nguồn Gốc Trật Tự Chính Trị + Trật Tự Chính Trị Và Suy Tàn Chính Trị (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
708.000đ 601.800đ -15%
Mua ngay
Combo Bộ Sách Kinh Điển Dành Cho Các Nhà Quản Trị - Tham Khảo Những Mô Hình Quản Trị Ưu Việt Của Các Công Ty Đột Phá Thế Giới (Quân Đoàn Thép Huawei + Phương Thức Toyota + Phương Thức Amazon) (Bộ 3 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
496.000đ 396.400đ -20%
Mua ngay
Combo Sách: Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu + Quản Trị Nhân Sự Đúng
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
388.000đ 310.400đ -20%
Mua ngay