Tìm kiếm sản phẩm

Combo Bộ Sách Kinh Điển Dành Cho Các Nhà Quản Trị - Tham Khảo Những Mô Hình Quản Trị Ưu Việt Của Các Công Ty Đột Phá Thế Giới (Quân Đoàn Thép Huawei + Phương Thức Toyota + Phương Thức Amazon) (Bộ 3 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
496.000đ 396.400đ -20%
Mua ngay
Combo Bộ Sách Cho Doanh Nhân Làm Giàu: Tư Duy Lại Lợi Thế Cạnh Tranh + Bộ Công Cụ Chiến Lược Nội Dung + Cách Nhìn Mới Về Vàng + Tiếp Thị 5.0 + Chuyển Đổi Số (Bộ 5 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
640.000đ 543.950đ -15%
Mua ngay
Combo Bộ Sách Tài Chính Dành Cho Nhà Đầu Tư Thông Minh (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
738.000đ 590.400đ -20%
Mua ngay
Truyền Sao Cho Thông
Tặng Lịch Túi 2022
169.000đ 152.100đ -10%
Mua ngay
7 Bài Học Kinh Doanh Cơ Bản Dành Cho Nhà Quản Lý Thương Hiệu
Tặng Lịch Túi 2022
159.000đ 127.200đ -20%
Mua ngay
Combo Không Nhụt Chí, Không Than Thở, Mở Lối Giàu Sang + Yêu Tiền Tiền Yêu - Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Cho Người Trẻ
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
638.000đ 510.400đ -20%
Mua ngay
Yêu Tiền Tiền Yêu - Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Cho Người Trẻ
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
349.000đ 279.200đ -20%
Mua ngay
Combo Chiến Lược Kết Nối + Mạng Lưới Kinh Doanh Đa Cấp Cho Người Mới Gia Nhập (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
368.000đ 312.800đ -15%
Mua ngay
Combo 19 Kênh Thu Hút Khách Hàng Dành Cho Công Ty Khởi Nghiệp + Quốc Gia Khởi Nghiệp (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
328.000đ 278.800đ -15%
Mua ngay
Combo Bộ 4 Cuốn Binh Pháp Cho Doanh Nghiệp
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
1.196.000đ 1.016.600đ -15%
Mua ngay
Trí Tuệ Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý Nhân Sự - Financial Intelligence
Tặng Lịch Túi 2022
(3 nhận xét)
199.000đ 169.150đ -15%
Mua ngay
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Người Mới Bắt Đầu
Tặng Lịch Túi 2022
119.000đ 101.150đ -15%
Mua ngay