Tìm kiếm sản phẩm

Combo 2 Cuốn: Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng) + Châu Á Vận Hành Như Thế Nào?
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
448.000đ 370.150đ -17%
Mua ngay
Combo Bộ Sách Kinh Điển Dành Cho Các Nhà Quản Trị - Tham Khảo Những Mô Hình Quản Trị Ưu Việt Của Các Công Ty Đột Phá Thế Giới (Quân Đoàn Thép Huawei + Phương Thức Toyota + Phương Thức Amazon) (Bộ 3 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
496.000đ 396.400đ -20%
Mua ngay
Combo Bill Marriott - Những Quyết Định Lịch Sử Làm Nên Đế Chế Khách Sạn Thành Công Nhất Thế Giới + Tôi Muốn Trở Thành Nhà Lãnh Đạo
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
498.000đ 411.350đ -17%
Mua ngay
Combo Sách Thế Giới Phẳng + Phi Lý Trí (Bộ 2 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
459.000đ 367.200đ -20%
Mua ngay
Combo John C. Maxwell: Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Tạo Dựng Sự Khác Biệt + 25 Thuật Đắc Nhân Tâm (Bộ 4 Cuốn)
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
436.000đ 348.800đ -20%
Mua ngay
Những Đỉnh Cao Chỉ Huy - Cuộc Chiến Vì Nền Kinh Tế Thế Giới
Tặng Lịch Túi 2022
Miễn phí vận chuyển
429.000đ 343.000đ -20%
Mua ngay
How Asia Works - Châu Á Vận Hành Như Thế Nào?
Tặng Lịch Túi 2022
209.000đ 167.000đ -20%
Mua ngay
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế
Tặng Lịch Túi 2022
139.000đ 111.000đ -20%
Mua ngay
Bí Mật Thế Giới Lego
Tặng Lịch Túi 2022
149.000đ 119.000đ -20%
Mua ngay