Sách Chính Trị - Luật Pháp

128.000đ 102.500đ -20%
Mua ngay
152.000đ 122.000đ -20%
Mua ngay
160.000đ 128.000đ -20%
Mua ngay
169.000đ 135.000đ -20%
Mua ngay
Sách Chính Trị - Luật Pháp tập hợp những cuốn sách cung cấp kiến thức về lĩnh vực chính trị, các hoạt động ngoại giao, các nhân vật lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị, các hoạt động pháp lí ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức hay quốc gia ở trong nước và quốc tế.